EURYPAA 2022

w WARSZAWIE

A design for living

babyeagle2022

11sta Europejska Konwencja Młodych w AA

PngItem 3836620

5-7 Sierpnia !!!

(EURYPAA jest konwencją międzynarodową, w związku z tym językiem podstawowym konwecji jest język angielski. Część spotkań będzie tłumaczona. Przewidziane są również spotkania prowadzone całkowicie w języku polskim) 

Co to jest EURYPAA?

  Konwencja EURYPAA (All Europe Young People in AA) powstała w 2010 roku, jako coroczne wydarzenie celebrujące trzeźwość i zdrowienie we wspólnocie AA, z naciskiem na pokazanie młodym ludziom jak mogą przestać pić, pozostać trzeźwymi, i być ważną częścią wspólnoty AA jako całości.
  Podstawowym celem konwencji jest stworzenie okazji, gdzie członkowie AA z różnych krajów mogą się razem spotkać, wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, oraz posłuchać spikerów z całego świata, dzielących się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w oparciu o Wielką Księgę Anonimowych Alkoholików, 12 Tradycji i 12 Koncepcji, oraz przede wszystkim o główny i nadrzędny cel AA, jakim jest pomoc wciąż cierpiącym alkoholikom. Weekendowy program konwencji zawsze organizowany jest w duchu tychże założeń i odzwierciedla powyższe fundamenty, na jakich zbudowana jest wspólnota. 
  Konwencja EURYPAA jest wydarzeniem otwartym, tworzonym przez członków wspólnoty AA dla członków wspólnoty AA, i nie jest związana z żadną inna organizacją, instytucją, oraz wspólnotą 12-krokową. Niemniej jednak, w duchu pomagania, współpracujemy ze wspólnotami Al-Anon i Alateen.

Liczba młodych osób cierpiących z powodu alkoholizmu i szukających pomocy w AA wzrasta. EURYPAA jest i pozostanie dedykowana niesieniu posłania powrotu do zdrowia alkoholikom w każdym wieku. 12 Tradycji, 12 Koncepcji, deklaracja “Jestem Odpowiedzialny/-a”, oraz 3 Legaty AA – Zdrowienie, Jedność, Służba, stanowią fundament konwencji EURYPAA w takim samym stopniu, w jakim stanowią one fundament całej Wspólnoty AA.

Komitet Orgnizacyjny Eurypaa 2022

  Jesteśmy zwykłymi alkoholikami, którzy wytrzeźwieli we względnie młodym wieku, i którzy w swoim trzeźwieniu pozostają młodzi sercem. Doświadczyliśmy łaski trzeźwości i wierzymy w to, że służba ratuje życie. Naszym obowiązkiem i przywilejem jest przekazywanie tego daru alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią, czy to w pokojach AA czy poza nimi. Do AA i jego posłania podchodzimy z pasją. Chcemy rozsiać radość, energię i miłość, której sami doświadczyliśmy na konwencji EURYPAA. Pragniemy wzbogacić i zainspirować wspólnotę AA w Polsce, dając możliwość otrzymania posłania, które niesie EURYPAA, każdemu młodemu wiekiem i duchem alkoholikowi.

  Pragniemy także dodać, iż konwencja EURYPAA jest otwarta dla WSZYSTKICH cierpiących z powodu alkoholizmu; naszym celem nie jest wyodrębnienie i odseparowanie się od jakiejkolwiek grupy Anonimowych Alkoholików. Naszym celem jest jedynie pokazanie, w duchu współpracy ze wspólnotą jako całością, iż wielu młodych ludzi jest stanie osiągnąć trwałe i satysfakcjonujące trzeźwe życie poprzez wspólnotę AA właśnie.
  EURYPAA dokłada wszelkich starań, żeby współpracować z regionem AA, gdzie danego roku odbywa się konwencja. 
  Wśród uczestników Konwencji EURYPAA są często ludzie, którzy sami pełnią służbę w lokalnych strukturach, gdzie owo wydarzenie ma lub miało miejsce. Często są to służebni w strukturach na poziomie narodowym lub europejskim. Wszyscy członkowie Wspólnoty AA, w tym nowoprzybyli, mogą zatem zobaczyć, na przykładzie ludzi w swoim wieku, jaki ogromny i długofalowy wpływ na ich trzeźwość ma stosowanie zasad AA w codziennym życiu, oraz angażowanie się w służby. Członkowie wspólnoty AA, którzy biorą udział w Konwencji EURYPAA, często wracają do swojego miejsca zamieszkania lepiej przygotowani do pełnienia służb na wszystkich szczeblach AA, w tym służby łącznika YPAA (służba istniejąca w strukturach anglojęzycznych AA) na intergrupie, w regionie i w Biurze Służby Krajowej.
  Kolejnym dowodem na to, iż wydarzenia organizowane przez “Młodych w AA” (YPAA), takie jak EURYPAA, są częścią AA jako całości, jest fakt, iż sam Bill W. zauważył na Światowej Konwencji AA w 1960 że wiek osób wstępujących do wspólnoty jest dużo niższy, niż kiedy on i dr Bob założyli wspólnotę 25 lat wcześniej. W liście do Międzynarodowej Konferencji Młodzi w AA (International Conference of Young People in AA), z dn. 15 czerwca 1969, Bill pisze: “… w ostatnich latach nie spotkałem się z niczym bardziej inspirującym, niż świadomość, że przyszłość AA jest pewna i wspaniała, o ile uda nam się zatrzymać Was, to młode pokolenie, które obecnie wstępuje do wspólnoty.” Stwierdzenie to, wraz z ponad 50-letnią historią wydarzeń organizowanych przez grupy “Młodzi w AA” (YPAA = Young People in AA) na całym świecie, jest najlepszym dowodem na to, że EURYPAA niesie i będzie nieść posłanie AA dające nowe życie wszystkim cierpiącym alkoholikom.

Możesz nam pomóc i powiedzieć o nas innym alkoholikom 🙂 !!! 

With lots of... lots of.. lots of... LOVE ....